مهارت‌ها

pvsyst

100%

Solarius

100%

Autocad

60%

catia (cad)

60%

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

دوره ها و گواهینامه ها

pvsyst

Mt, pt welding test

Catia

موسسه: Mojtama fani

english course

موسسه: Safir

تماس با من